Fogalmak meghatározások

 • Szolgáltató: a tarhelydomain.com és webhosticon.hu portált működtető gazdasági társaság (WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft. Adószám: 23023071-2-42, Cégjegyzékszám: Cg.01-09-949386)
 • Termék: a Szolgáltató által, a tarhelydomain.com és webhosticon.hu honlapokon nyújtott tárhelyszolgáltatások köre (tárterület biztosítás, szerver hosting)
 • Partner: a programban részt vevő természetes- vagy jogi személy illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Szolgáltató Termékét egy másik személy számára ajánlja.
 • Beajánlott: az a természetes- vagy jogi személy illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, akivel a Szolgáltató Termékeit a  Partner ismerteti meg, és aki a Szolgáltató Termékeire előfizet.
 • Partnerkód: a programban részt vevő Partner egyedi azonosító kódja.
 • Kedvezmény: a Partner számára a Szolgáltató által biztosított árkedvezmény, mely nettó összegként értendő.
 • Jutalék: a Partner számára a Szolgáltató által – számla ellenében – kifizetett összeg, mely nettó összegként értendő.
 • Nyilvántartás: A Szolgáltató által, a Partnerek által felhalmozott kedvezményekről, jutalékokról vezetett nyilvántartás.
 • Kifizetési minimum: A Jutalékokból felhalmozott nettó összeg, amely jelenleg 10.000 Ft.

Általános feltételek

 • A partnerprogram (továbbiakban Program) résztvevői: a Programban részt vehet bármely természetes- vagy jogi személy illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely elfogadja a Program szabályzatát.
 • A Program célja: Kedvezmények vagy Jutalékok biztosítása a Szolgáltatóval kapcsolatban levő Partnerek számára.
 • A Program időtartama: 2010. április 16-tól visszavonásig.
 • A Partner az általa igénybe vehető vagy kifizetésre kerülő, felhalmozott Kedvezmények vagy Jutalékok mértékéről a Szolgáltató ügyfélkapus rendszerén (https://webhosticon.hu/ugyfelkapu/), valamint havi rendszerességgel e-mailben kap tájékoztatást.
 • A Partner által felhalmozott – és Nyilvántartásba vett – Jutalék kifizetése csak számla ellenében havi rendszerességgel, illetve kifizetés minimum elérését követő hónapban átutalással történik a számla kiállítását követő 15 napon belül. A jutalék kifizetésének minimum összege, nettó 10.000 Ft.
 • A Nyilvántartásba vett Kedvezményt a Partner a következő hónapban, a következő megrendelése során (új megrendelés, korábban aktivált szolgáltatás meghosszabbítása) érvényesítheti.
 • Amennyiben a Beajánlott a  Termék vásárlásától eláll úgy Beajánlott után járó Kedvezmény vagy Jutalék összege a Nyilvántartásból törlése kerül.
 • A Programmal kapcsolatosan jogorvoslatnak helye nincs.
 • A Partner a Programmal kapcsolatban jogosult írásban, e-mail útján (ugyfelszolgalat@webhosticon.hu) vagy az ügyfélkapun keresztül (https://webhosticon.hu/ugyfelkapu/) a Szolgáltatóhoz fordulni. A Szolgáltató a reklamációt köteles kivizsgálni és arra 5 munkanapon belül érdemi választ adni.
 • A Program megszüntetésére a Szolgáltató jogosult. Ilyen döntéséről a Partnert a megszűnés előtt legalább 30 nappal értesíti olyan módon, hogy a Program megszűnésének időpontját a webhosticon.hu honlap nyitóoldalán, jól látható módon közzéteszi.

A programban való résztvétel módja

 • A Programba jelentkezés a Szolgáltató ügyfélkapus rendszerén keresztül történik. A résztvenni kívánó bejelentkezés után a Partnerprogram menüpontnál A Partnerprogram aktiválása gombra kattintva elfogadja a Program általános feltételeit és ezzel Partnerré válik.
 • A Partner a Szolgáltató Termékeit ajánlhatja saját ügyfélköre, barátai, ismerősei, stb számára.
 • A Beajánlott, a Szolgáltatás megrendelése során az Partner Partnerkódját tartalmazó linken keresztül adja le a megrendelését.
 • Amikor a megrendelt szolgáltatás nettó összegét tartalmazó számlát a Beajánlott teljesítette, azt követően a kedvezmény mértéke a Partner számára a Nyilvántartásba kerül.
 • A jóváírt kedvezményekről a Szolgáltató a Partnert havi rendszerességgel elektronikus úton értesíti.

A kedvezmények  és jutalékok mértéke

 • A Kedvezmény mértéke a Beajánlott által megrendelt és kifizetett Termék nettó értékének 10%-a.
 • A Jutalék mértéke a Beajánlott által megrendelt és kifizetett Termék nettó értékének 10%-a.
 • A Szolgáltató jogosult a Kedvezmény és Jutalék mértékét egyes Termékek esetén 10% felé emelni.
 • Amennyiben egy Partner egyedileg megállapított árkedvezményt vagy jutalékot kap, abban az esetben a Program által nyújtott kedvezmények igénybe vételére nem jogosult.